ULITKI PO MERI

Vse navedene zlitine na spletni strani in katalogu so na voljo v različnih oblikah: okrogle palice, ploščate palice, šestrobe palice, štirikotne palice, cevi ali kot pločevina.
Prav tako je blago razvrščeno v niz standarnih mer prereza od 5 mm do 404 mm, standardna dolžina znaša 3000 mm.

Za vse mere, ki niso standardne oz. so večje, je potrebno posebno naročilo dobavitelju, ki ulitek odlije po meri.

Tehnike ulivanja – lastnosti

Strojno ulivanje

Centrifugalno – gre za ulivanje samo votlih palic, predvsem večjih nestandardnih premerov in manjših dolžin. Ulitek se dobavlja vedno grobo strojno obdelan (postružen) in se za končno uporabo obdela na želene mere in oblike.

   Prednosti: zelo dobre mehanske lastnosti ulitka, homogenost oz. neporoznost (poroznost – razredčena struktura, ki povzroča slabše mehanske lastnosti).

   Slabosti: visoka cena, daljši rok dobave (ker je to ulitek po naročilu), omejena zmožnost ulivanja oblik (samo votle palice večjega premera).

Kontinuirano – serijsko ulivanje različnih simetričnih oblik na zalogo. Uporablja se v glavnem za standardne dimenzije, po katerih je stalno in veliko povpraševanje. Ulitek se dobavlja surov, največja dolžina je 3000 mm, ki se lahko razreže na želene krajše dolžine.

   Prednosti: relativno dobre mehanske lastnosti, nizka cena, kratek dobavni rok (iz zaloge), velik izbor oblik (cevi, polne palice, šestrob, ploščate palice, kvadratne palice).

   Slabosti: omejenost pri dimenzijah (do premera 404 mm).

PEŠČENO ulivanje

Je ulivanje ulitka nesimetrične oblike, kjer ni možno uporabiti nobene od obeh prej naštetih tehnik. Najprej se izdela leseni ali plastični model. Sledi izdelava forme v livarskem pesku, nato se model odstrani in se ulije staljen bron.

   Prednosti: možna je izdelava kakršenkoli oblike (umetniška dela, ladijski vijak….)

   Slabosti: slabe mehanske lastnosti, zelo visoka cena, veliko tveganje nehomogenosti materiala, dolg dobavni rok.